วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

จำนำข้าวเปลือก

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายชัยสิน เลิศราภิน ผอ.กพส.แพร่ สำนักงานสหกรณ์สหรกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกของจุดรับจำนำ สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด ผลการตรวจสอบปรากฏว่า
สหกรณ์ฯมีความพร้อมในการเป็นจุดรับจำนำ